CMD368 PKQ Halloween hàng ngày giải đấu

Thời gian khuyến mãi còn 8 ngày 3 giờ 15 phút 47 giâyĐăng ký ngay

cmd368 pkq halloween hàng ngày giải đấu

THÔNG TIN

Thời gian sự kiện: 9/10/2023 – 10/12/2023

Thời gian sự kiện: Ba trận đấu hàng ngày bắt đầu lúc 15:00 (GMT+7).

Loại tiền hỗ trợ: Tất cả tiền sảnh địa phương và tiền sảnh toàn cầu tại cmd368

Đăng ký giải đấu: Chỉ cần 50 Qcoin để đăng ký cho mỗi giải đấu.

Danh sách giải thưởng: 105.500.000 VNĐ mỗi tuần!

Việc tính toán sẽ hoàn tất khi giải đấu kết thúc và gửi đi sau đó.

Link mới nhất