Casino JBO siêu khuyến mãi bảo hiểm cược đến 8,888 VND

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi jbo khác tại đây

CƯỢC CÙNG CASINO BẢO HIỂM CƯỢC ĐẾN 8,888 VNĐ

  • Thời Gian Khuyến Mãi: 30/04/2023 23:00 (GMT+7) – 04/06/2023 22:59 (GMT+7)
  • Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký jbo Loại Tiền Tệ là VNĐ
  • Sản phẩm Hợp Lệ: casino jbo

casino jbo siêu khuyến mãi bảo hiểm cược đến 8,888 vnđ

Chi tiết

Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được THƯỞNG 1% trên tổng số tiền cược thua ròng hợp lệ trong thời gian khuyến mãi. Tối thiểu 100 VNĐ, tối đa 8,888 VNĐ

% Hoàn Trả Tiền Thua Ròng Mỗi Tuần Mức Hoàn Trả Tối Thiểu Mức Hoàn Trả Tối Đa
1%
100 VNĐ
8,888 VNĐ

Ví dụ:

Trong Thời Gian Khuyến Mãi, tại Sản Phẩm Hợp Lệ, Thành viên Hợp Lệ A có:

  • Tổng tiền thua: 100 TRIỆU
  • Tổng tiền thắng: 10 TRIỆU

Số tiền thua ròng:( 100 TRIỆU – 10 TRIỆU )*0.01 = 900 NGÀN

Thành Viên Hợp Lệ A sẽ nhận được Hoàn Trả Cược thua Tuần: 900 NGÀN

Cách Thức Tham Gia

Thành Viên Hợp Lệ sẽ được tự động cập nhật Tiền Thưởng vào tài khoản JBO của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ Hai tiếp theo sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.

Điều Khoản và Điều Kiện Khác

1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm JBO, trước khi yêu cầu rút tiền jbo được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

2. Chỉ những cược đơn đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.7 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.7 đối với cược Hong Kong, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính. Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa/Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.

3. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại JBO.

4. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

5. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của jbo là cuối cùng.

6. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.

Link mới nhất